Update je gegevens en krijg een e-book om je kritische geest scherp te houden!

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Professionele Gegevens

Persoonlijke interesses

'VUB kraakt kritische noten’ is een campagne gericht op VUB alumni. De VUB behoudt de verantwoordelijkheid over persoonsgebonden data en verwerking ervan. De door u ingevulde persoonsgebonden data worden gekoppeld aan uw studiegegevens om zo u in de toekomst van de meest relevante communicatie te voorzien. De GDPR wetgeving wordt gerespecteerd. U kan uw rechten van toegang, rectificatie, wissen en bezwaar uitoefen via dpo@vub.be . Ook indien U vragen heeft aangaande privacy of uw gegevens, kan U de VUB Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) contacteren. Een formele klacht kan via de Privacy-commissie: commission@privacycommission.be.