Update je gegevens en krijg een e-book om je kritische geest scherp te houden!

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Professionele Gegevens

Persoonlijke interesses

'VUB kraakt kritische noten’ is een e-book gericht op VUB alumni. De VUB behoudt de verantwoordelijkheid over persoonsgebonden data en verwerking ervan. De door u ingevulde persoonsgebonden data worden gekoppeld aan uw studiegegevens om zo u in de toekomst van de meest relevante communicatie te voorzien. De GDPR wetgeving wordt gerespecteerd. U kan uw rechten van toegang, rectificatie, wissen en bezwaar uitoefen via dpo@vub.be . Ook indien U vragen heeft aangaande privacy of uw gegevens, kan U de VUB Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) contacteren. Een formele klacht kan via de Privacy-commissie: commission@privacycommission.be.