alt="student op atletiekpiste"
Hieronder schrijf je in voor de infodag(en) van de Vrije Universiteit Brussel. Van zodra het volledige programma met infosessies en rondleidingen gekend is, krijg je van ons een uitnodiging om je registratie van de infodag te vervolledigen.
Tot dan!Duid hieronder de on campus infodag(en) aan waarvoor je wilt langskomen:

Ja, ik wil op de hoogte blijven van:

Zoals e-mails met praktische informatie over infodagen en inschrijvingen, voorbereidingscursussen en opleidingen.
OVER JE GEGEVENS

De VUB draagt de verantwoordelijkheid over uw persoonsgebonden data en de verwerking ervan. De door u ingevulde persoonsgebonden data kunnen gebruikt worden om u in de toekomst van de meest relevante informatie te voorzien met betrekking tot onze opleidingen en evenementen voor studiekiezers. De GDPR wetgeving wordt gerespecteerd. U kan uw rechten van toegang, rectificatie, wissen en bezwaar uitoefenen via dpo@vub.be. Ook indien U vragen heeft aangaande privacy of uw gegevens, kan U de VUB Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) contacteren. Een formele klacht kan via de Privacy-commissie: commission@privacycommission.be.