alt="gif header alumnipass"
De Digitale Alumnipas? Dat is een persoonlijke lidkaart waarmee je als oud-student toegang krijgt tot onze VUB ALUMNI MEMBER ZONE.

En geloof ons maar … lid zijn loont! We leggen je in de watten met
  • Campus benefits: Resto-maaltijden tegen studententarief, 50% korting op een Basic Fit jaarabonnement, voordelig gebruik van het zwembad en onze andere VUB-infrastructuur
  • Online benefits op duurzame producten en aanbiedingen (zoals smartphones en tablets) van externe partners
  • Kortingen in de VUB Gadgetshop
De kers op de taart? De Digitale Alumnipas is volledig gratis. Je betaalt dus niets voor je Alumni lidmaatschap, je wint er alleen bij.

Dit is onze manier om je te laten voelen dat je belangrijk bent voor ons. Je bent afgestudeerd aan de VUB en daarom hét uithangbord bij uitstek van onze opleidingen en waarden. Het spreekt dan ook voor zich dat wij graag in verbinding blijven met jou.

Vul dus maar snel het onderstaande formulier in en claim die voordelen en kortingen waar je als alumnus/a recht op hebt!
The Digital Alumni Pass? That's a personal membership card that gives you access to our VUB ALUMNI MEMBER ZONE as a former student.

And believe us ... being a member pays off! We pamper you with
  • Campus benefits: Resto meals at student rates, 50% discount on a Basic Fit annual subscription, discounted use of the pool and our other VUB infrastructure
  • Online benefits on sustainable products and offers (such as smartphones and tablets) from external partners
  • Discounts in the VUB Gadgetshop
The icing on the cake? The Digital Alumni Pass is completely free. So you pay nothing for your Alumni membership, you only gain.

This is our way of making you feel that you are important to us. You graduated from the VUB and are therefore the flagship of our programs and values. It goes without saying that we would like to stay in touch with you.

So quickly fill out the form below and claim those benefits and discounts to which you are entitled as an alumni.

Vink aan wat past - Let us know:


(als mentor, ambassadeur, vrijwilliger …)
Disclaimer: De VUB Alumnipas en de voordelen ervan zijn beschikbaar voor alle VUB Alumni (i.e. diplomahouders). De VUB behoudt de verantwoordelijkheid over persoonsgebonden data en verwerking ervan. De door jouw ingevulde persoonsgebonden data worden gekoppeld aan je studiegegevens om je zo in de toekomst van de meest relevante communicatie te voorzien. De GDPR wetgeving wordt gerespecteerd. Je kan je rechten van toegang, rectificatie, wissen en bezwaar uitoefen via dpo@vub.be. Ook indien je vragen hebt aangaande privacy of je gegevens, kan je de VUB Data Protection Officer (Functionaris voor Gegevensbescherming) contacteren. Een formele klacht kan via de Privacy-commissie: commission@privacycommission.be.